Obchodní podmínky

Smluvní obchodní podmínky pro nákup ve velkoobchodě YAMUNA.CZ

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.yamuna.cz stanovené v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (registrací a zasláním objednávky potvrzujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami):(Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek).

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní jméno JARILO, z.s., Halenkov 422, 756 03 Halenkov, IČO: 01223593

Spisová značka: L 10598 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:  2600439956/2010

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.yamuna.cz.

 

Základní ustanovení:

A) Uživatelský účet, podmínky registrace ve velkoobchodě, uzavření kupní smlouvy:

1.) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3měs. nevyužívá, dále kdy kupující poruší své povinnosti z obchodních podmínek, nebo kdykoli bez udání důvodu ze strany prodávajícího.

6.) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.) Objednávat mohou pouze zákazníci po schválení registrace (podmínka je vyplnit formulář s platným IČ). Po schválení registrace, zaregistrovaní uživatelé uvidí velkoobchodní ceny s možností nákupu, do té doby je zboží viditelné pouze jako informativní (bez cen).

Minimální výše objednávky není stanovena, není stanovené minimální množství kusů z položky.

8.) Smluvní vztah (uzavření Kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zasláním objednávky kupujícím a akceptací (potvrzením) objednávky prodávajícím, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

9.) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

10.) Pokud kupující učiní objednávku a prodávající objednávku akceptuje a potvrdí, má se za to, že byla uzavřena kupní smlouva a kupující souhlasí s podmínkami ustanovenými těmito Obchodními podmínkami.

11.) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy -náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory si kupující hradí sám.

 

B.) Dostupnost zboží, postup objednání:

1.) Všechny objednávky jsou závazné a zákazník je povinen toto zboží odebrat.

2.) Zboží, které je uvedené "skladem", je k dodání zpravidla do 15-ti pracovních dnů. Bližší informace o termínech dodání je uvedena v bodu D) Dodací lhůty, těchto obchodních podmínek.

3.) Při objednávání postupujte jako v každém e-shopu. Vyberte si zboží, vložte do košíku a na konci se vám zobrazí souhrn vašeho zboží. Tam je možné upravit počet, do poznámky eventuelně doplnit další požadavky. Potvrzení objednávky Vám přijde elektronickou poštou.

 

C) Storno objednávky:

1.) Objednávky ze strany nakupujícího je možné stornovat do 12 hodin od objednání.

2.) Zašlete email na info@yamuna.cz a uveďte vaše jméno, příjmení, název zboží a množství, které chcete stornovat. Ke stornování objednávky můžete využít email s potvrzenou objednávkou.

 

D) Dodací lhůty.

1.) Internetový obchod yamuna.cz funguje ve 14-ti denním závozovém cyklu z důvodu zachování čerstvosti zboží a hospodárného provozu, proto zboží, u kterého je informace, že je skladem, platí lhůta pro zaslání zboží do 15-ti dnů od přijetí závazné objednávky v případě volby platby na dobírku. Při platbě předem na účet, zásilku posíláme od připsání částky na účet. Zboží odesíláme na Vámi uvedenou adresu pro dodání zboží.

2.) V případě požadavku na jiný termín dodání od zákazníka, je nutné tuto skutečnost napsat do poznámky v objednávce, popř. včas oznámit telefonicky.

3.) Zboží na objednávku, sdělíme termín dle dostupnosti zboží.

 

E) Způsob doručení a platby:

1.) Osobní odběr - zdarma

2.) Česká pošta dobírka - 169,- Kč

3.) Česká pošta platba předem (bankovním převodem) - 139,- Kč

4.) Přepravní služba - DPD nebo PPL dobírka - 119,- Kč

5.) Přepravní služba - DPD nebo PPL platba předem (bankovním převodem) - 89,- Kč

6.) Při výběru platba předem (bankovním převodem) Vám bude po dokončení objednávky mailem doručena proforma faktura, dle které zboží uhradíte na náš účet. Po obdržení částky Vám bude zboží standardně doručeno dle těchto obchodních podmínek.

7.) Kupující je povinen provést kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice nebo obalu a podle přiloženého přepravního listu. V případě zjištění poškození zásilky sepsat protokol o zjištěné závadě. O této skutečnosti nás neprodleně informujte na uvedený tel. kontakt nebo elektronickou poštou.

8.) V případě, že si nakupující nevyzvedne zásilku, nebo nepřevezme osobně do14 dnů, má prodávající nárok zablokovat přístup k dalšímu nákupu na e-shopu i nákup přes našeho obchodního zástupce. Prodávající má právo si účtovat náklady spojené s odesláním a vrácením zásilky a kupující se zavazuje v případě nepřevzaté zásilky náklady účtované prodávajícím uhradit.

9.) Zásilky jsou odesílány pouze v rámci České republiky. Na Slovensko nezasíláme!

 

F) Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží:

1.) V souladu se zákonem č. 367/2000, prodávající umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zásilky s novým zbožím toto zboží bez udání důvodu vrátit. Zboží bude zákazníkem odesláno pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky a to na adresu sídla provozovny.

2.) Kupujícímu bude do 10 dnů vrácena celá částka za zboží (případně snížena o vzniklé opotřebení) + poštovné.

3.) V případě, že zboží  bylo nakupujícím otevřeno či používáno, vrácení nebo výměna zboží není možná z důvodů hygienických, protože se jedná o kosmetické a drogistické přípravky.

4.) Zboží zasílejte zpět doporučeně Českou poštou. Předem nás informujte! Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu.


G) Vady zboží, odpovědnost za vady:

1.) Kupující má povinnost prohlédnout zboží co nejdříve po obdržení a zjistit případné vady (co do obsahu, množství, jakosti zboží). Co nejdříve prodávajícímu oznámit prostřednictví telefonu nebo elektronické pošty, smluvně nejpozději následující den po dni převzetí zboží. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

2.) Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby prohlédnuto bylo v době převzetí, může uplatnit nárok na vady zjistitelné při takové prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

3.) Prodávající nenese odpovědnost za vady, o kterých kupující věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. Týká se zejména prodeje zboží s označením nižší expirační doby nebo po expirační době, v nabídce řádně označeno.

 

H) Záruka a jakost:

1.) Prodávající poskytuje záruku pouze u zboží, u kterého je vyznačena doba trvanlivosti nebo použitelnosti na jeho obalu.

2.) U ostatního zboží není záruka za jakost smluvně ujednána.

 

I) Ceny:

1) Za zboží webového rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo bude přiložena v zásilce spolu se zbožím. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě objednávky s možností placením bankovním převodem, Vám bude doručen email s přílohou v PDF formátu s proforma fakturou. Dle údajů v proforma faktuře, uhradíte danou částku na účet dodavatele.

 

J) Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení:

1.) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, firemní údaje: název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

3.) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.) Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b.)požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JARILO, občanský a společenský klub pro vzdělání a kulturu z.s. IČ 01223593 se sídlem Halenkov 422, 756 03 Halenkov (dále jen: „správce“).

Úplné znění Ochrany osobních údajů je k dispozici v samostatném dokumentu zde: Ochrana osobních údajů.

 

Pozorně si prosím přečtěte výše uvedené obchodní podmínky.

Tým elektronického velkoobchodu YAMUNA.CZ

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 24.5.2018

edutrhaber silme
xxxxxxxx